คลิปล่าสุด

วางแผนภาษี นายหน้า Tiktok นายหน้า Shopee ทำไมรายได้เกิน3แสนต่อปี ควรต้องจดบริษัท ดีกว่าบุคคลอย่างไร

วางแผนภาษี นายหน้า Tiktok นายหน้า Shopee ทำไมรายได้เกิน3แสนต่อปี ควรต้องจดบริษัท ดีกว่าบุคคลอย่างไร

ความแตกต่างด้านการเสียภาษีระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
รายได้และภาษีที่เสีย:

รายได้ที่ได้จากการเป็นนายหน้าและเงินเดือนต้องรวมกันเพื่อคำนวณภาษี
มีการหักค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำหนด เช่น รายได้จากนายหน้าหักได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และรายได้จากเงินเดือนหักได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
หากมีรายได้รวมเกิน 300,000 บาท จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นตามขั้นบันไดภาษี
ข้อจำกัดในการหักค่าใช้จ่าย:

การหักค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดามีข้อจำกัด หักได้น้อยกว่านิติบุคคล
ตัวอย่างเช่น หากมีรายได้จากเงินเดือน 240,000 บาท และรายได้จากนายหน้า 100,000 บาท จะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้รวมไม่เกิน 100,000 บาท
นิติบุคคล
รายได้และภาษีที่เสีย:

สามารถหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้เต็มที่ ไม่มีข้อจำกัดเหมือนบุคคลธรรมดา
อัตราภาษีสำหรับนิติบุคคลเริ่มต้นที่ 15% เมื่อมีกำไรรวมเกิน 300,000 บาท
การจัดการภาษีที่ยืดหยุ่นกว่า:

สามารถบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจดทะเบียนบริษัทช่วยให้สามารถแยกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกจากรายได้ส่วนบุคคลได้
ตัวอย่างและกรณีศึกษา
ตัวอย่างที่ 1:

หากคุณมีรายได้จากเงินเดือน 240,000 บาท และรายได้จากนายหน้า 100,000 บาท หากเป็นบุคคลธรรมดาจะหักค่าใช้จ่ายได้เพียง 100,000 บาท ซึ่งจะต้องเสียภาษีจากรายได้ที่เหลือ 240,000 บาท
แต่หากเป็นนิติบุคคล จะสามารถหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้มากกว่า ทำให้กำไรที่ต้องเสียภาษีน้อยลง
กรณีศึกษานายหน้าประกัน:

นายหน้าประกันบางรายพยายามหักค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นโดยยื่นรายได้เป็นประเภทที่หักค่าใช้จ่ายได้มาก เช่น รายได้จากการให้บริการที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้สูง
สรรพากรมีดุลพินิจในการพิจารณา หากพบว่ามีการยื่นรายได้ผิดประเภท อาจมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
ข้อแนะนำ
สำหรับผู้ที่มีรายได้จากการเป็นนายหน้าเกิน 300,000 บาทต่อปี:

แนะนำให้จดทะเบียนบริษัทเพื่อลดภาระภาษี
การจดทะเบียนบริษัทช่วยให้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง และมีโครงสร้างภาษีที่เอื้อต่อการบริหารจัดการภาษีได้ดีกว่า
การวางแผนภาษี:

หากมีค่าใช้จ่ายสูงจากการดำเนินธุรกิจ การจดทะเบียนบริษัทจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการภาษีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อวางแผนการเสียภาษีอย่างถูกต้องและคุ้มค่า
สรุป
การจดทะเบียนบริษัทมีข้อดีในด้านการบริหารจัดการภาษีและค่าใช้จ่ายที่ดีกว่าการเป็นบุคคลธรรมดา
สำหรับนายหน้าที่มีรายได้สูง การจดทะเบียนบริษัทเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดภาระภาษีและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการธุรกิจ

Read More

รวมคอร์สเรียนฟรี